Investointihanke

Hankkeen julkinen nimi

 

Kansainvälistä kasvua ja kestävää kehitystä tukeva investointihanke

 

Hankkeen tiivistelmä

 

Hanke kohdistuu Sport Resort Ylläksen alueelle tehtävävään aktiviteetti-infran parantamiseen liittyviin investointiohjelmaan. Nyt tehtävillä investoinneilla panostetaan voimakkaasti kestävän kehityksen arvoihin. Lisäksi alueella valmistaudutaan kansainvälisten matkailijamäärien kasvuun. Kasvuodotukset perustuvat alueella käynnissä oleviin mittaviin hotellihankkeisiin, joissa tuodaan tarjolle uudenlaisia majoituskonsepteja sekä kansainvälisiä palvelubrändejä ja operaattoreita.

 

Kasvuodotukset pohjautuvat alueelle tehtyyn systemaattiseen kehitystyöhön. Alueen kehittämiselle on asetettu todella kunnianhimoiset tavoitteet. Sport Resort Ylläksen oman liiketoiminnan kasvu- ja uudistumisvisio kytkeytyy vahvasti tähän ison tason kehittymispolkuun. Tässä hankkeessa tehtävillä investoinneilla haetaan pohjaa volyymien kasvulle. Erityinen fokus on asetettu perhematkailun ja kansainvälisten asiakkaiden aktiviteettien kehittämiseen.

 

Investointihankkeen kokonaiskustannus on noin 13 miljoonaa euroa. Hankkeelle on myönnetty Euroopan aluekehitysrahastosta kehittämisavustusta yhteensä 3 961 860 euroa.

 

Hankkeen aikataulu

 

Investointihankkeen suunniteltu toteutumisaikataulu vuosina 2020-2022.​​​

 

Uutisia 16.3.2021 +

16.3.2021

Olemme päättäneet investoida tulevana kesänä noin kolme miljoona euroa rinnetoimintojen kehittämiseen.  Gondolirinteeseen rakennetaan täysautomaattinen lumetusjärjestelmä ja LED-rinnevalaistus. Tällä investoinnilla pystytään hyödyntämään rinnekapasiteettia laajemmin jo kauden alkupuolelta lähtien. Lumetusjärjestelmän ansiosta Gondolirinne saadaan asiakaskäyttöön noin kaksi kuukautta nykyistä aikaisemmin.

Uuden lumetusjärjestelmän ansiosta lumetusteho nousee noin 35 prosenttia aiempaan verrattuna. Lumitykkejä tulee 30 kpl lisää, joista 11 kpl on automaattisia potkuritykkejä ja 19 kpl kiinteitä automaattisia korkeapainetykkejä. Lumitykkien kokonaismäärä nousee 72 kpl.  Automaattinen lumetusjärjestelmä on nykyistä järjestelmää energiatehokkaampi ja säästää vettä sekä sähköä.

Yhtenä osana investointeja hankitaan tulevalle kaudelle myös uusi hybridirinnekone Pisten Bully 600E+. Uusi rinnekone on markkinoiden vähäpäästöisin ja hiljaisin sekä aiempia malleja ympäristöystävällisempi. Hybridirinnekone vähentää polttoainekulutusta ja hiilidioksidipäästöjä 20 prosenttia tavalliseen rinnekoneeseen verrattuna.

Hiihtokeskus on siirtynyt 100 % uusiutuvan energian käyttäjäksi 1.1.2021. 100 % uusiutuvaan energiaan siirtyminen pienensi hiihtokeskuksen hiilijalanjälkeä 82 %. Näillä hankinnoilla ja toimilla pyritään minimoimaan toiminnasta syntyvää hiilijalanjälkeä.

Hankkeeseen on myönnetty Euroopan aluekehitysrahaston tukea.